Jak uzyskać pomoc
podbeskidziewp.pl

AAby uzyskać pomoc Stowarzyszenia należy skontaktować się z Zarządem Stowarzyszenia lub bezpośrednio z koordynatorami.


podbeskidziewp.pl

Zwiększenie emerytury przez doliczenie stażu

  1. Okres osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia (internowanie) za działalność polityczną. Okresy osadzenia bez wyroku potwierdza Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
  2. Okres represji. Aby okres ten był zaliczony niezbędne jest dostarczenie decyzji Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który poświadczy, że powodem niewykonywania pracy przed 4.6.1989r. były represje polityczne.

    Na stronie internetowej Urzędu do spraw Kombatantów można pobrać:
    • Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej niewykonywanie pracy z przyczyn politycznych, lub
    • Wiosek o wydanie decyzji o potwierdzeniu świadczenia pracy na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych do kwietnia 1989r.