Klauzula informacyjna
podbeskidziewp.pl
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L.2016. 119. str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, co następuje:
 1. Administrator danych osobowych.
  Stowarzyszenie „Podbeskidzie Wspólna Pamięć” w Bielsku-Białej jest administratorem danych osobowych  członków Stowarzyszenia i stron porozumień o współpracy.
 2. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych.
  Przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i darczyńców następuje w celu świadczenia pomocy, ewidencji danych osobowych, sprawozdawczym oraz dla organów państwowych (Prokuratura, Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych), jeżeli będzie ku temu podstawa prawna.
 3. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy.
  Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych osobowych beneficjentów i strony porozumień o współpracy:
  - podstawowe dane identyfikacyjne,
  - dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
  - dane dotyczące zamieszkania, pesel, telefon, e-mail,
  - zobowiązania oraz wydatki, w tym zleceniobiorców.
 4. Odbiorcy danych.
  Dane osobowe beneficjentów i stron porozumień o współpracy nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom, nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Okres przechowywania danych.
  Dane osobowe beneficjentów i stron porozumień o współpracy będą przetwarzane do zakończenia umów (porozumień o współpracy) w przypadku członków do czasu istnienia członkostwa w Stowarzyszeniu.
 6. Prawa.
  Beneficjentom i stronom porozumień o współpracy przysługuje:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  Jeżeli beneficjent i darczyńca uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
  W celu wykonania swoich praw beneficjent i strona porozumień o współpracy może skierować żądanie pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.
  Podanie przez  wyżej wymienione osoby i strony porozumień o współpracy, danych osobowych jest dobrowolne.