O stowarzyszeniu
podbeskidziewp.pl

WW 2016 roku w Bielsku-Białej powstało stowarzyszenie Podbeskidzie - Wspólna Pamięć.


Wśród członków stowarzyszenia są ludzie, którzy sami działali w podziemiu. Są konspiracyjni drukarze czy związkowcy, którzy mają za sobą wyroki i różne szykany. Są też inni, którzy po prostu nie mogą bezczynnie patrzeć, gdy w osamotnieniu biedę cierpią bohaterowie, a ich zasługi i ofiary ze względów konspiracyjnych są słabo znane nawet w najbliższym środowisku.
Chcą pomagać tym, którzy potrzebują pomocy materialnej, medycznej, prawnej. Tą pomocą chcą otoczyć także działaczy antykomunistycznej opozycji z Podbeskidzia sprzed stanu wojennego oraz wdowy po nich.
W skład zarządu stowarzyszenia Podbeskidzie - Wspólna Pamięć wybrani zostali: Bogdan Szozda, Władysława Bobowska i Andrzej Solecki.
podbeskidziewp.pl