Świadectwa historii
podbeskidziewp.pl
Stan wojenny, wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 roku, oznaczał wojnę uzbrojonej komunistycznej władzy z bezbronnym narodem. Każdy sprzeciw wywoływał surowe szykany. Na terenie Podbeskidzia do końca grudnia uwięziono 150 osób. W kolejnych miesiącach ta liczba wzrosła prawie dwukrotnie.

Całością operacji „Jodła“, skierowanej przeciwko „Solidarności” na Podbeskidziu, kierował zastępca szefa Wojewódzkiego Urząd Spraw Wewnętrznych ds. Służby Bezpieczeństwa w Bielsku-Białej, płk. Jerzy Siejek. Jego zastępcą był ppłk Stanisław Kałat, naczelnik Wydziału IV, odpowiedzialny za walkę z Kościołem. Rozpracowanie struktur „Solidarności” nadzorowali m.in. major Ryszard Janik, naczelnik wydziału odpowiedzialnego za walkę z „przeciwnikiem politycznym” oraz jego zastępca por. Jerzy Piórkowski.