Wiadomości
podbeskidziewp.pl

Podbeskidzka „Solidarność” zorganizowała w czwartek 3 lutego 2022 roku uroczystość w Bielskim Centrum Kultury, upamiętniającą 41. rocznicę zakończenia strajku generalnego na Podbeskidziu. 


Kilka słów przypomnienia: strajk generalny „Solidarności“ Regionu Podbeskidzie rozpoczął się 27 stycznia 1981 r. W kulminacyjnym momencie w tym proteście, który objął całe ówczesne województwo bielskie, uczestniczyło blisko 200 tysięcy osób. Po dziesięciu dniach, 6 lutego 1981 roku, podpisane zostało porozumienie, spełniające żądania strajkujących - ze swych stanowisk odeszli najwyżsi przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, zarówno administracyjnych jak i partyjnych. Podbeskidzki strajk generalny był największym po Sierpniu’80 czysto politycznym protestem. Nie wysunięto żadnych postulatów ekonomicznych  lub socjalnych, domagając się jedynie odejścia skompromitowanych urzędników partyjnych i administracyjnych oraz czołowych funkcjonariuszy wojska i milicji w województwie bielskim.

 „Składam w imieniu Rzeczypospolitej słowa najwyższego uznania i wdzięczności dla wszystkich uczestników tamtego protestu” – napisał w liście do uczestników tego spotkania prezydent Andrzej Duda. W odczytanym przez Agnieszkę Lenartowicz-Łysik, doradcę prezydenta Andrzeja Dudy, liście do uczestników spotkania rocznicowego Prezydent Andrzej Duda wskazał, że „w dziejach pokojowej rewolucji Solidarności społeczność Podbeskidzia zapisała bardzo ważną i piękną kartę” dodając: „Dzisiaj z serca państwu za to dziękuję i pochylam głowę z szacunkiem dla państwa odwagi i solidarności. Uważam, że jest naszym – kolejnych pokoleń – obowiązkiem pamiętać i czcić bohaterów tamtych wydarzeń. Dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą społeczną, naukową, oświatowa przyczyniają się do poszerzania wiedzy i przekazywania tej tradycji młodym Polakom. W tym dziele olbrzymie zasługi posiadają działacze NSZZ »Solidarność« Regionu Podbeskidzie, a także członkowie i współpracownicy Stowarzyszenia »Podbeskidzie Wspólna Pamięć«”.

Podczas gali rocznicowej doradca prezydenta Agnieszka Lenartowicz-Łysik wraz z wiceministrem Stanisławem Szwedem wręczyli przyznane przez Prezydenta Andrzeja Dudę medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. O odznaczenia te wnioskowała podbeskidzka „Solidarność” oraz zarząd naszego stowarzyszenia. Medale otrzymali: Władysława Bobowska, Jerzy Borowski, Stanisław Czernecki, Helena Dobranowicz, Jolanta Duda, Renata Górnisiewicz, Kazimierz Grajcarek, Kazimierz Jafernik, Roman Jóźwiak, Henryk Juszczyk, Andrzej Kabat, Anna Kamińska, Mirosław Kierepka, Jarosław Kolmer, Aleksandra Machowiak, Aleksander Marek, Zbigniew Matlakiewicz, ks. Józef Oleszko, Barbara Orzeł, Wacław Pierzchalski, Edward Polak, Maria Romankiewicz, Urszula Rukasz, Mirosław Styczeń, Alina Świeży-Sobel, Maria Szlagura, Marcin Tyrna, Eugeniusz Widyna i Józef Wodecki. 

W trakcie tej samej uroczystości tytułami „Zasłużonego dla Solidarności Podbeskidzia” uhonorowani zostali: Ryszard Anus (pośmiertnie), Mirosław Biernot (pośmiertnie), Jerzy Binkowski, Krzysztof Chudzik, Janusz Gołdynia, Kazimierz Grajcarek, Henryk Juszczyk, Andrzej Kabat, Władysław Krzempek, Marian Socha i Marcin Tyrna.

Z kolei tytuł „Związkowca Roku” przypadł przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach Grzegorzowi Babijowi. 

Artur Kasprzykowski