Wiadomości
podbeskidziewp.pl
Na zaproszenie zarządu stowarzyszenia Podbeskidzie – Wspólna Pamięć w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie z udziałem osób represjonowanych w stanie wojennym.

Dr Dariusz Węgrzyn (IPN) przypomniał najważniejsze fakty tej historii naszego regionu, a Artur Kasprzykowski, również reprezentujący IPN, przedstawił główne założenia pomocy, na którą dziś mogą liczyć osoby prześladowane w tamtych latach.
Jak wyjaśniał, od 31 sierpnia 2017 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych, która uprawnia do występowania o potwierdzenie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej.


Ten status wiąże się z otrzymaniem stosownej legitymacji i odznaki honorowej "Za zasługi dla niepodległości", ale też uprawnia do korzystania z różnych form pomocy: bezterminowego miesięcznego świadczenia pieniężnego w wysokości 400 zł (niezależnie od statusu materialnego), pierwszeństwa w korzystaniu z opieki socjalnej oraz z usług opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych, dostępu do leczenia specjalistycznego bez skierowania, z ulg komunikacyjnych, a także, dla osób o niskich dochodach - z jednorazowej pomocy finansowej w dostosowaniu mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Jak wyjaśniał Artur Kasprzykowski, pomoc przysługuje osobom posiadającym stwierdzony przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych status osoby represjonowanej lub działacza opozycji. Aby uzyskać takie stwierdzenie, należy zwrócić się do IPN z wnioskiem, wskazując na fakty represji (np. internowanie, areszt), albo w przypadku działacza na trwającą przynajmniej 12 miesięcy działalność w organizacji opozycyjnej. Osoby, którym został przyznany Krzyż Wolności i Sprawiedliwości, nie muszą już takiego wniosku do IPN kierować, tylko zwracają się bezpośrednio o stwierdzenie statusu.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zainteresowany otrzymuje legitymację oraz odznakę "Za Zasługi dla Niepodległości 1956-1989".
Dopiero po stwierdzeniu statusu można ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego (obecna jego wysokość wynosi 402,72 zł miesięcznie). Świadczenie to przysługuje jedynie działaczowi lub osobie represjonowanej i nie przechodzi po jego śmierci na innych członków rodziny.
- Deklarujemy pomoc dawnym działaczom i represjonowanym w sporządzeniu stosownego wniosku i potrzebnej dokumentacji, a także w staraniach o uzyskanie wszelkich innych form wsparcia - mówił prezes stowarzyszenia Bogdan Szozda.