Wiadomości
podbeskidziewp.pl
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w czwartek, 1 lutego 2018 roku, w Bielsku-Białej zmarł nasz kolega Ryszard Penkala. Miał 67 lat.
{Play}
Ryszard był wieloletnim pracownikiem Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej (później Fiat Auto Poland SA), jednym z najbardziej aktywnych działaczy podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarność” w FSM, brał udział w kolportażu wydawnictw podziemnych, był jednym z inicjatorów wznowienia jawnej działalności „S“ w tym zakładzie już w połowie 1988 roku. Za swą działalność był szykanowany w miejscu pracy (m.in. przesuwany na gorsze stanowiska, pozbawiany premii i dodatków do wynagrodzenia).
W latach 1988-89 był przewodniczącym Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” bielskiej FSM, a następnie przez dwie kadencje wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej „S” w FSM (Później FAP) oraz delegatem na Walne Zebranie Delegatów, a w latach 1994-1998 członkiem Zarządu Regionu Podbeskidzie i delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów. Od 1998 roku był na rencie inwalidzkiej. Za swą działalność i wierność ideałom “Solidarności” został uhonorowany tytułem “Zasłużony dla podbeskidzkiej Solidarności” (2007) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...