Wiadomości
podbeskidziewp.pl
Finałowe spotkanie VIII Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”, odbyło się w czwartek, 15 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej.
{Play}
– Czym był podbeskidzki „Trzeci Szereg”? Na ile lat został skazany w 1982 roku Patrycjusz Kosmowski? Kiedy i gdzie Jan Paweł II wypowiedział słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”? Które zakłady województwa bielskiego strajkowały w sierpniu 1980 roku? Ilu członków liczyła podbeskidzka „Solidarność” w połowie 1981 roku? Odpowiedzi na te i ponad 40 innych pytań znać musieli uczestnicy finałowego spotkania VIII Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”, które odbyło się w czwartek, 15 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej.
W finale spotkało się 52 uczniów z 18 szkół ponadgimnazjalnych z Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, Kóz, Żywca i Bielska-Białej. Ich zadaniem było rozwiązanie testu, poświęconego najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziejów „Solidarności” w latach 1980-1989. Po uporaniu się z testowymi zadaniami uczniowie wzięli udział w spotkaniu z świadkami historii – działaczami podziemnej „Solidarności” na Podbeskidziu, dzisiejszymi członkami naszego stowarzyszenia, Aleksandrą Machowiak i Januszem Okrzesikiem.
Spotkanie zakończyło się ogłoszeniem wyników konkursu oraz wręczeniem nagród i wyróżnień przez dyrektora Oddziału IPN w Katowicach dr. Andrzeja Sznajdera oraz przewodniczącego podbeskidzkiej „Solidarności” Marka Bogusza. W trakcie podsumowania konkursu odczytane zostało pismo, skierowane do wszystkich uczestników przez prezesa IPN, dr. Jarosława Szarka. – Powinniśmy podejmować działania mające na celu propagowanie wiedzy o roli „Solidarności” w najnowszej historii Polski i zmierzające do upamiętnienia osób z nią związanych. Dlatego na szczególne uznanie zasługują takie inicjatywy jak Podbeskidzki Konkurs Historyczny – napisał prezes Instytutu przekazując wyrazy uznania wszystkim uczestnikom konkursu, ich opiekunom oraz organizatorom, a także gratulując zwycięzcom.
Pierwsze miejsce w VIII Podbeskidzkim Konkursie Historycznym „Solidarni” zajęła Agnieszka Lupa, maturzystka z I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie, tuż za nią uplasowała się Kinga Folek, uczennica czwartej klasy Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego – także z Cieszyna. Na trzecim miejscu znalazła się Magdalena Maciejko, maturzystka z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych z Żywca.
Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz wydawnictwa książkowe, ufundowane przez „Solidarność” Regionu Podbeskidzie i katowicki Oddział IPN, a dodatkową nagrodą dla uczniów z pierwszej trzydziestki będzie wyjazd do Warszawy wraz z opiekunami, który zorganizuje podbeskidzka „Solidarność”.