Wiadomości
podbeskidziewp.pl
Członkowie Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”, Koleżanki i Koledzy!
  1. Informuję, że Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia, które odbyło się w 23 marca br. w Bielsku-Białej zdecydowało o wprowadzeniu w Stowarzyszeniu składek członkowskich.

Równocześnie w przyjętej uchwale określono  wysokość tych składek oraz wskazano termin rozpoczęcia ich wpłacania.

Zdecydowano, że:

- członkowie pracujący uiszczają składkę w wysokości 25 zł na kwartał,

- członkowie niepracujący, emeryci, renciści uiszczają składkę w wysokości 10 zł na kwartał,

- w 2019 roku uiszczamy składkę tylko za III i IV kwartał.

Składki można wpłacać w dogodnej dla każdego z nas  formie, tj. kwartalnej, półrocznej, rocznej. Numer konta podajemy w stopce niniejszego pisma.

  1. W sobotę 24 sierpnia br. organizujemy po raz drugi okolicznościowe spotkanie członków Stowarzyszenia, odnoszące się do 39. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie, podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie się w Bielsku-Białej, w prowadzonym przez KIK Ośrodku Józefów, ul. Grzybowa 8.

Rozpocznie się o godzinie 17.00 i będzie miało charakter plenerowy, z ogniskiem i śpiewem.

Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.

  1. Zapraszamy na Mszę św. z okazji 39. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, która zostanie odprawiona w piątek 30 sierpnia br. o godz. 18.00 w kościele pw. Trójcy Przenaj-świętszej przy ul. Sobieskiego 10 a w Bielsku-Białej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan  Szozda