Wiadomości
podbeskidziewp.pl
Inicjatorami gry miejskiej byli członkowie stowarzyszenia "Podbeskidzie Wspólna Pamięć" oraz Region Podbeskidzie NSZZ "Solidarność", a poprowadzili ją przedstawiciele Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - Hufca Harcerzy na Podbeskidziu.

Zapraszamy na pierwszą grę miejską poświęconą burzliwej historii podbeskidzkiej “Solidarności”.

Zarząd „Stowarzyszenia Podbeskidzie Wspólna Pamięć” zgodnie z punktem 32 lit.c Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 18 listopada 2017 roku

Przedstawiciele stowarzyszenia "Podbeskidzie Wspólna Pamięć" w ramach pomocy w realizacji postanowień Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej udzielają zainteresowanym pomocy w przygotowaniu wniosków.

Na zaproszenie zarządu stowarzyszenia Podbeskidzie – Wspólna Pamięć w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie z udziałem osób represjonowanych w stanie wojennym.