Wiadomości
podbeskidziewp.pl
W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, który miał zatrzymać przemiany społeczne zapoczątkowane przez "Solidarność", chcemy pamiętać zwłaszcza o tych, którzy za sprzeciw wobec tego bezprawia zapłacili najwięcej: oddali życie, wolność, bezpieczeństwo swoje i najbliższych.

Inicjatorami gry miejskiej byli członkowie stowarzyszenia "Podbeskidzie Wspólna Pamięć" oraz Region Podbeskidzie NSZZ "Solidarność", a poprowadzili ją przedstawiciele Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - Hufca Harcerzy na Podbeskidziu.

Zapraszamy na pierwszą grę miejską poświęconą burzliwej historii podbeskidzkiej “Solidarności”.

Zarząd „Stowarzyszenia Podbeskidzie Wspólna Pamięć” zgodnie z punktem 32 lit.c Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 18 listopada 2017 roku

Przedstawiciele stowarzyszenia "Podbeskidzie Wspólna Pamięć" w ramach pomocy w realizacji postanowień Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej udzielają zainteresowanym pomocy w przygotowaniu wniosków.