Wiadomości
podbeskidziewp.pl
Najpierw 10 grudnia 2016 r. wypełnili do ostatniego miejsca obszerną salę sesyjną bielskiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, a potem - 13 grudnia - zebrali się wokół ołtarza. Tak wyglądało spotkanie represjonowanych podczas stanu wojennego na Podbeskidziu.