Wiadomości
podbeskidziewp.pl
Zarząd stowarzyszenia Podbeskidzie Wspólna Pamięć zaprasza wszystkich Członków i Przyjaciół stowarzyszenia na spotkanie noworoczne, które odbędzie się 11 stycznia o 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej 40 w Bielsku-Białej.

W programie przewidziane są:
  • wystąpienia zaproszonych gości
  • śpiew kolęd i pastorałek
  • informacje o działalności stowarzyszenia Podbeskidzie Wspólna Pamięć w 2019 roku i planach na rok 2020.
Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Stowarzyszenia
W sobotę, 14 grudnia 2019 roku w godzinach 15.30 – 19.00 odbędzie się w Bielsku-Białej trzecia edycja Gry Miejskiej „Tropami Solidarności”, organizowanej wspólnie przez Stowarzyszenie „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej i podbeskidzką „Solidarność”.

12 września 2019 roku w wieku 68 lat zmarł Janusz Bargieł, jeden z najważniejszych działaczy podziemnej „Solidarności” w Bielsku-Białej. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek, 17 września…

Informuję, że Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia, które odbyło się w 23 marca br. w Bielsku-Białej zdecydowało o wprowadzeniu w Stowarzyszeniu składek członkowskich. Równocześnie w przyjętej uchwale określono  wysokość tych składek oraz wskazano termin rozpoczęcia ich wpłacania. Zdecydowano, że - członkowie pracujący uiszczają składkę w wysokości 25 zł na kwartał, - członkowie niepracujący, emeryci, renciści uiszczają składkę w wysokości 10 zł na kwartał, - w 2019 roku uiszczamy składkę tylko za III i IV kwartał.

Potrzebna jest pomoc dla 3,5-letniej Wiktorii, wnuczki naszych przyjaciół, Magdy i Adama Pawlików, zasłużonych działaczy podziemnej „Solidarności”. Czasu jest niewiele…