Władze Stowarzyszenia
podbeskidziewp.pl

KKadencja władz stowarzyszenia trwa cztery lata, a wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.


Zarząd Stowarzyszenia:

BOGDAN SZOZDA - Prezes Zarządu Stowarzyszenia
502 273 376
lp.pweizdiksebdop@sezerp

Jestem w Stowarzyszeniu aby wspierać i pomagać tym wszystkim ludziom, którzy poprzez swoje zaangażowanie w działalność opozycyjną przyczynili się do upadku totalitarnego systemu komunistycznego w naszej Ojczyźnie. Jestem w Stowarzyszeniu aby przyczyniać się do integracji wszystkich osób z naszego Regionu, którzy mając za nic represje, walczyli o wolną i suwerenną Polskę, o godność każdego z nas. Jestem w Stowarzyszeniu aby naszej historii nie pisali ludzie jej niegodni, nieżyczliwi naszej walce, dla których zawołanie Bóg – Honor – Ojczyzna nic nie znaczy.

Bielsko-BiałaBogdan Szozda


ANDRZEJ SOLECKI - Sekretarz Stowarzyszenia
lp.pweizdiksebdop@zraterkes

Poprzez działanie w Stowarzyszeniu pragnę wyrazić moją wdzięczność odważnym Polakom, którzy nie wahali się zaryzykować życia i zdrowia sprzeciwiając się komunizmowi. Dzięki ich postawie ja i moja rodzina możemy cieszyć się życiem w wolnym kraju.

Bielsko-BiałaAndrzej Solecki


WŁADYSŁAWA BOBOWSKA - Skarbnik Stowarzyszenia
lp.pweizdiksebdop@kinbraks

Pracę w Stowarzyszeniu traktuję jako powinność wobec osób, które w trudnych dla Polski czasach, zachowały się jak trzeba. Osobom tym należy się nasza wdzięczność, pamięć oraz uczynienie ich życia przyjemniejszym... Dzień 10/12/2016, tj. dzień prezentacji Stowarzyszenia pokazał, iż dawni działacze chcą się ze sobą spotykać. Odnawiać dawne przyjaźnie, dodawać sobie otuchy. Będę dążyć do organizowania podobnych spotkań, oczywiście w różnej formie.

Bielsko-BiałaWładysława Bobowska

Komisja Rewizyjna:
  • ANDRZEJ SIKORA - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  • DARIUSZ MRZYGŁÓD

  • HENRYK JUSZCZYK