Artykuły, wypowiedzi
podbeskidziewp.pl
Przypadająca w tym roku 35. rocznica wprowadzenia przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego w Polsce to tylko jeden z argumentów skłaniających nas do refleksji nad obecnością tamtych wydarzeń w naszej pamięci.
{Play}
Zatrważające wyniki ankiety przeprowadzonej niedawno mówią, że zaledwie połowa Polaków pamięta, kiedy wprowadzono stan wojenny, a daty 13 grudnia 1981 roku nie zna aż 80 procent młodych ludzi w wieku 15-19 lat. Równie niepokoi stan świadomości na temat tego, co się wówczas wydarzyło i czego doświadczali niewinni obywatele naszego kraju.
Z tym większym sprzeciwem obserwujemy sytuacje, kiedy niektórzy dawni aktywni działacze antykomunistycznej opozycji żyją dziś w biedzie, bez pracy, pomocy w chorobie. A są to osoby, które kiedyś narażały swoje życie, bezpieczeństwo, zdrowie, żeby bronić wartości ważnych dla naszej tożsamości. Często mają za sobą wyroki i rozmaite szykany ze strony peerelowskich władz, lata bez pracy.
Dziś nieraz potrzebują pomocy materialnej, medycznej, prawnej. Chcemy zaproponować im tę pomoc, dlatego będziemy poszukiwać i środków, i wolontariuszy, którzy będą chcieli pomagać. Ale chcemy także przywrócić należną bohaterom pamięć, bo dzięki wiedzy o historii możemy dopiero przywrócić to, co dla opozycjonistów było zawsze ważniejsze od środków materialnych: szacunek dla ich odwagi, uczciwości, niezłomności.
Powołane w Bielsku-Białej stowarzyszenie Podbeskidzie - Wspólna Pamięć zamierza realizować to zadanie i zaprasza do współpracy wszystkich, którzy chcieliby tej wspólnej pamięci o bohaterach naszej historii bronić.

Bogdan Szozda
prezes stowarzyszenia Podbeskidzie - Wspólna Pamięć