Zasady udzielania pomocy
podbeskidziewp.pl

ZZ niepokojem obserwujemy sytuacje, kiedy niektórzy dawni aktywni działacze antykomunistycznej opozycji, ludzie, którzy za obrone praw człowieka i jego godności narażali się na represje, żyją dziś w biedzie, bez pracy, pomocy w chorobie.


To osoby, które kiedyś narażały swoje życie, bezpieczeństwo, zdrowie, żeby bronić wartości ważnych dla naszej tożsamości. Często mają za sobą wyroki i rozmaite szykany ze strony peerelowskich władz, lata bez pracy.
Dziś nieraz potrzebują pomocy materialnej, medycznej, prawnej. Jako stowarzyszenie chcemy zaproponować im tę pomoc w każdej możliwej formie. Proponujemy pomoc medyczną, prawną, a w razie potrzeby, także materialną.
Szczegółowy zakres pomocy ustalać będzie zespół wraz z koordynatorem po analizie indywidualnej sytuacji osoby wymagającej pomocy.
Zgłoszenia potrzeby pomocy może dokonać osoba zainteresowana lub ktoś z jej najbliższego otoczenia.