Wiadomości
podbeskidziewp.pl
Dz.U.2015.693
2017.08.31 zm. Dz.U.2017.1386 art. 1
USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
(Dz. U. z dnia 20 maja 2015 r.)
Uznając szczególne zasługi dla Polski tych jej obywateli, którzy w latach 1956-1989 z narażeniem własnego życia, wolności, majątku lub praw pracowniczych angażowali się w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości
Ojczyzny lub byli z tych powodów represjonowani, uchwala się, co następuje:

19 czerwca 2020 r. zmarł ks. prałat Zbigniew Powada, emerytowany proboszcz katedralnej parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej, zasłużony kapelan i wierny przyjaciel „Solidarności”, członek-założyciel naszego stowarzyszenia, uhonorowany m.in. Krzyżem Wolności i Solidarności i najwyższym związkowym tytułem „Zasłużonego dla NSZZ Solidarność”. Zapracował na to całym swym życiem…

 Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

składam w imieniu Zarządu Stowarzyszenia życzenia

Błogosławionych Świąt,

pełnych nadziei, miłości oraz rodzinnego ciepła.

Wesołego Alleluja !

 

Koleżanki i Koledzy,

Nasze Stowarzyszenie w 2019 roku uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego, to oznacza, że możemy pozyskiwać środki finansowe z 1 % naszego podatku rozliczanego za 2019 rok.Zwracam się do Was wszystkich z uprzejmą prośbą o przekazanie, jeśli tak uznacie, swojego 1 % na nasze Stowarzyszenie.


Zarząd stowarzyszenia Podbeskidzie Wspólna Pamięć zaprasza wszystkich Członków i Przyjaciół stowarzyszenia na spotkanie noworoczne, które odbędzie się 11 stycznia o 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej 40 w Bielsku-Białej.

W programie przewidziane są:
  • wystąpienia zaproszonych gości
  • śpiew kolęd i pastorałek
  • informacje o działalności stowarzyszenia Podbeskidzie Wspólna Pamięć w 2019 roku i planach na rok 2020.
Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Stowarzyszenia