Wiadomości
podbeskidziewp.pl

Członkowie 
Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”

Drogie Panie, Drodzy Panowie,

Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia przesyłam wszystkim  najserdeczniejsze pozdrowienia, życzenia dobrego zdrowia,  oraz krótkie przypomnienia i  okolicznościowe zaproszenia.


Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dziennik Ustaw z 2021 poz.,794)

Pragnę podzielić się z Wami kilkoma informacjami dotyczącymi naszego Stowarzyszenia w 2021 roku.

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

19 czerwca 2020 r. zmarł ks. prałat Zbigniew Powada, emerytowany proboszcz katedralnej parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej, zasłużony kapelan i wierny przyjaciel „Solidarności”, członek-założyciel naszego stowarzyszenia, uhonorowany m.in. Krzyżem Wolności i Solidarności i najwyższym związkowym tytułem „Zasłużonego dla NSZZ Solidarność”. Zapracował na to całym swym życiem…