Wiadomości
podbeskidziewp.pl

Gra w rocznicę stanu wojennego

W sobotę 11 grudnia na ulicach Bielska-Białej odbyła się czwarta edycja Gry Miejskiej „Tropami Solidarności”. Wzięło w niej udział 18 zespołów, złożonych z uczniów dziewięciu bielskich szkół ponadpodstawowych – łącznie 63 osoby. Do tego doliczyć trzeba blisko dwudziestu wolontariuszy, przeprowadzających poszczególne „konkurencje”, a także towarzyszących im kilkunastu działaczy bielskiej opozycji antykomunistycznej – głównie członków naszego stowarzyszenia.

Spacerownik autorstwa Artura Kasprzykowskiego jest fantastycznym przewodnikiem po miejscach związanych z historią NSZZ Solidarność na terenie Bielska-Białej, po miejscach ważnych w najnowszej historii miasta i regionu.

W niedzielę 12 września 2021 roku w Bielsku-Białej zmarła Teresa Szafrańska - Terenia, jedna z najważniejszych i najdzielniejszych postaci podziemnej „Solidarności” na Podbeskidziu. Miała 63 lata. 

Członkowie 
Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”

Drogie Panie, Drodzy Panowie,

Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia przesyłam wszystkim  najserdeczniejsze pozdrowienia, życzenia dobrego zdrowia,  oraz krótkie przypomnienia i  okolicznościowe zaproszenia.


Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dziennik Ustaw z 2021 poz.,794)